הרעיון  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  הורדת טופס הזמנה  |  שאלות ותשובות  |  לקוחות ממליצים  |  עמוד האוהדים שלנו בפייס  
© זכויות יוצרים - כל הזכויות על "הקניין הרוחני שמורות לעיתון בהפתעה

© זכויות יוצרים - כל הזכויות על "הקניין הרוחני שמורות לעיתון בהפתעה תקנון האתר והמיזם יודגש כי כל המלל והתמונות של המוצרים ו/או האטרקציות ו/או השירותים המוצעים באתר אושרו לפרסום על ידי לקוחותנו. לא ייעשה כל שימוש בתמונות ו/או במלל באתר בפומבי או באופן אישיאין להוריד תכנים מהאתר לרבות תמונות ו/או לוגו מהאתר ואין לעשות בם כל שימוש אישי ו/או פומבי, למעט הורדת הזמנת העבודה וטופס השאלוןאין להעתיק את הטקסטים והמלל באתר ואין לעשות בם כל שימוש אישי ו/או פומביאין לעשות שימוש ברעיון המקורי או לחקותו. אין לעשות שימוש בטקסטים/בעיצוב/במלל ובתמונות הנמצאים באתר. 2. ביטול רכישה והחזרת מוצרים: לא ניתן לבטל עסקה לאחר ביצוע התשלום ותחילת העבודה על המוצר. בעסקאות של מתן שירותים הלקוח מאשר כי ידוע לו שהעסקה ו/או מימוש השובר מותנית בין היתר בתנאי מזג אוויר, בעונות השנה, באישורים ביטחוניים של רשויות המדינה וכיוב`, אשר אינם בשליטתו של הספק. לפיכך, היה ומימוש העסקה נדחה בגין הסיבות דלעיל, יתאם הלקוח עם הספק מועד חדש למימוש העסקה. בשום מקרה, לא תשמש דחיית המימוש כאמור לעיל לשמש עילה לביטול הרכישה. פרטיות וזכויות יוצרים פרטיות: הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של האתר שלא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי. מוסכם כי האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או בכתב ו/או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך. זכויות יוצרים: כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות הרעיון המקורי, רוח המיזם, הקניין הרוחני, הגרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר והספק ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר והספק נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש. הספק לא יישא באחריות כלפי מזמין המתנה בגין תקלות ו/או שיבושים במשלוח, ובלבד שהספק סיפק את המוצר למשלוח. שונות: פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. השיפוט המקומי בעל עניין ומחלוקת תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך. כל המחירים באתר בשקלים כחוק. כללי · ביטול הזמנה: משהחל תהליך העבודה, לא ניתן לבטל את ההזמנה, במקרה כזה יחויב המזמין בעלות ההפקה. · הגהות ושינויים: ניתן לבצע עד 2 סבבי תיקונים בהגהות ובשינויי עריכה ועיצוב. · הדפסה: העיתון יודפס בדפוס דיגיטלי על נייר כרומו איכותי 170 גר'. · שעשועונים: הכנת תשחצים, תשבצים וכיו"ב – העבודה תתומחר בנפרד, על פי שעת עבודה. · זכויות יוצרים: אין לעשות כל שימוש מסחרי ואישי בלוגו, בתכנים, בעיצוב, בקופירייטינג, ברעיון וברוח הכללית של העיתון, ללא רשות מפורשת מבעלי המיזם הנ"ל.

 
 


יצירת קשר | תנאי שימוש - עיתון בהפתעה | © זכויות יוצרים - כל הזכויות על "הקניין הרוחני שמורות לעיתון בהפתעה


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS